Loading...

License Models

ADH Sportfoto biedt u drie types licentiemodellen

1. Particulier gebruik
Particulier gebruik houdt in dat een licentie wordt verleend voor privégebruik. Je mag de foto niet voor andere doeleinden gebruiken. Je betaalt de licentie één keer en je kunt de foto tijdloos gebruiken. De foto wordt aangeboden in twee resoluties, 640 pix en 1200 pix (langste zijde).

2. Rights Managed (RM)
Rights Rights Managed is een licentie bestemd voor de media (editorial gebruik) en is beperkt tot het specifieke gebruik zoals medium, plaatsing, oplage, grootte van de foto, de tijdsduur en de regio. De prijs is gebaseerd op genoemde factoren (als basis geldt de licentie voor eenmalig gebruik).

3. Royalty Free (RF)
Royalty Free is een licentie bestemd voor de media en geeft het onbeperkte recht op redactioneel en tijdloos gebruik. Royalty Free betekent niet dat er geen kosten zijn verbonden aan de licentie. Royalty Free betekent dat de licentierechten maar één keer worden betaald en dat er géén royalty's meer verschuldigd zijn wanneer de foto opnieuw gebruikt wordt. De foto mag echter niet in een negatieve of schadelijke context worden gebruikt. Dat geldt overigens voor al onze foto's.

Tenzij anders overeengekomen, zijn bovenstaande licentiemodellen niet exclusief. Dit betekent dat ADH Sportfoto dezelfde foto in licentie kan geven aan andere klanten.

Indien nodig kunnen wij u helpen met een Model Release (MR).

  


Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij ADH Sportfoto. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.