Loading...

License Models

ADH Sportfoto biedt u drie types licentiemodellen

1. Particulier gebruik
Particulier gebruik houdt in dat een licentie wordt verleend voor privégebruik. Je mag de foto niet voor andere doeleinden gebruiken. Je betaalt de licentie één keer en je kunt de foto tijdloos gebruiken. De foto wordt aangeboden in twee resoluties, 640 pix en 1200 pix (langste zijde).

2. Rights Managed (RM)
Rights Managed is een licentie bestemd voor de media (editorial gebruik) en is beperkt tot het specifieke gebruik zoals medium, plaatsing, oplage, grootte van de foto, de tijdsduur en de regio. De prijs is gebaseerd op genoemde factoren (als basis geldt de licentie voor eenmalig gebruik).

3. Royalty Free (RF)
Royalty Free is een licentie bestemd voor de media en geeft het tot in tijd en omvang onbeperkte recht voor editorial gebruik. Hiermee heb je het recht op meervoudig en tijdloos gebruik, wereldwijd. Royalty Free betekent niet dat er geen kosten verbonden zijn aan de licentie. Royalty Free betekent dat de licentierechten maar één keer worden betaald en dat er vervolgens géén royalty's meer verschuldigd zijn wanneer de foto opnieuw gebruikt wordt. De foto mag niet in een negatieve of schadelijke context of commercieel worden gebruikt! Er geldt een vaste prijs voor de RF-licentie.

Tenzij anders is overeengekomen, worden bovengenoemde licentiemodellen Niet-Exclusief verleend, wat betekend dat je geen exclusieve rechten hebt om de foto te gebruiken, ADH Sportfoto kan dezelfde foto aan andere klanten licentiëren.

Indien nodig kunnen wij u helpen met een Model Release (MR).


Bij alle licentiemodellen geldt dat het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij ADH Sportfoto.